Usługa intrastat

Usługa intrastat

System Intrastat jest narzędziem służącym do zbierania informacji o handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie przepływu towarów wewnątrz Wspólnoty, co ma kluczowe znaczenie dla analizy rynku wewnętrznego UE. Oto szczegółowe informacje na temat tego systemu i obowiązków z nim związanych:


Ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów w systemie Intrastat

Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT) są kluczowymi operacjami handlowymi, które muszą być raportowane w systemie Intrastat. Obejmuje to zarówno fizyczny przepływ towarów między państwami członkowskimi bez przekraczania zewnętrznych granic UE, jak i operacje, w których towary te przekraczają granice zewnętrzne Unii.

Opracowanie danych i sporządzanie deklaracji Intrastat

Podmioty zobowiązane do raportowania w systemie Intrastat muszą odpowiednio przygotować i przekazać dane na podstawie dostarczonych faktur i dokumentów. Następnie sporządzają deklarację Intrastat, którą przesyłają do właściwej Izby Administracji Skarbowej.


Doradztwo w zakresie wewnątrzunijnego obrotu towarowego

Podmioty mogą również potrzebować wsparcia w zakresie klasyfikacji towarów według taryfy celnej oraz innych kwestii związanych z wewnątrzunijnym obrotem towarowym. Doradztwo w tych sprawach jest istotnym elementem zapewniającym prawidłowe raportowanie w systemie Intrastat.


Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji?

Do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i realizują wymianę towarową z krajami UE. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone progi statystyczne.


Progi statystyczne Intrastat na rok 2024

Dla roku 2024 ustalono następujące progi statystyczne dla transakcji z krajami Unii Europejskiej:

•    Próg podstawowy: przywóz – 6.200.000 zł, wywóz – 2.800.000 zł
•    Próg szczegółowy: przywóz – 103.000.000 zł, wywóz – 150.000.000 zł


Wartości progów są corocznie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mają kluczowe znaczenie dla określenia, które podmioty muszą raportować swoje transakcje w ramach systemu Intrastat.

 

Image

Copyright © 2024 S.MED.

Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński

Aeo

Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Rzetelna Firma

ul. Julianowska 37,

05-500 Piaseczno

smed@smed.waw.pl

+48 600 871 430

+48 538 629 538

© {2004} projesjonalni.pl