Dokumenty

Pobierz niezbędne dokumenty potrzebne do odpraw celnych w S.MED.

W przypadku dokonywania importu towarów zarówno podmioty krajowe jak i zagraniczne muszą posiadać numer EORI.
Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.

Upoważnienie dla Agencji Celnej S.MED
Wzór oświadczenia
Zawiadomienie US
Zawiadomienie UC
Procedura-art.33a (OCIV)
Umowa-art.33a
Oświadczenie o niezaleganiu
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
Oświadczenie podatnika VAT