Contact

Send us a message:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S.MED. Doradztwo Celne i Usługi Transportowe z siedzibą w Warszawie, adres 02-776 Warszawa, ul. Ludwika Hirszfelda 9/19. Dane kontaktowe administratora znajdują się na stronie: smed.waw.pl/kontakt.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez S.MED. Doradztwo Celne i Usługi Transportowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu z Państwem. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość wykorzystania podanych przez Państwa danych do kontaktu.
Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest jest warunkiem koniecznym dla umożliwienia kontaktu z S.MED. Doradztwo Celne i Usługi Transportowe.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci S.MED. Doradztwo Celne i Usługi Transportowe w postaci dostawców usług IT, dostawców hostingu, kancelarii prawnych i prawników z nami współpracujących, dostawców usług typu CRM.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed zgłoszeniem tego żądania. Nie mniej Państwa dane zostaną usunięte po okresie 3 lat od ostatniego kontaktu z Państwem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza EOG.

S.MED Customs Agency – Customs Advisory and Transport Services was founded in 1999.

The main scope of S.MED’s activity is the provision of comprehensive services for companies engaged in international trade. We are a successful and efficient team of people who always strive for development and professionalism. Our greatest asset is the experience as well as many years of presence on the customs services and freight forwarding market. By using the experience in dealing with customs office and other companies, we can now stand as a modern company which provides professional service for its clients.
We encourage you to use our services.

Our consultants are ready to answer your questions regarding customs clearances and the necessary formalities.
They can also provide you with information regarding long-term cooperation with our company.

We encourage you to rely on our knowledge and many years of experience.

Certificates

aeoAEO certificate of the European Community
The document authorizes to perform simplified customs procedures. See certificate.

 

 

 

rzetelnafirma

Reliable Company
Certificate confirming the reliability and high level of services provided by S.MED services. See certificate.

 

 

show bigger map