Norge

Norge

HVEM ER VI?

Tollagent S.MED utfører alle prosedyrer innen tollklarering av dine forsendelser. På denne siden finner du alle opplysninger som passer dine behov.

Mer info på norsk:

mbrodawski@gmail.com

Warszawa, Piaseczno

DETTE KAN VI HJELPE DEG MED

Selskapet S.MED garanterer komplett samarbeid ved import/eksport innen fellesmarked (Intrastat) og ved handel med tredjeland (standard tollklarering). Vårt kontor befinner seg i Piaseczno v/Warszawa, Julianowska 37. Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:

 • intrastat tollklarering,
 • klarering av vegforsendelser – standard- og forenklede prosedyrer på plass,
Har du spørsmål – vennligst send epost : mbrodawski@gmail.com

NØDVENDIG DOKUMENTASJON:

Ved fortolling av varer eksportert fra Norge trenges det følgende dokumentasjon:

 • EORI-nummer (vedlegg 4 og 5)
 • Fullmakt til Toll Agency
 • MVA-nummer
 • Org.nummer
 • Firmaattest

FORENKLEDE PROSEDYRER

I EUs tollkodeks art.76 **finnes det følgende tre typer forenklede prosedyrer:

 • delvis tolldeklarasjon – krever ikke tillatelse
 •  forenklet tolldeklarasjon – krever tillatelse fra tollmyndigheter
  utstedt etter søknad fra eksportør
 •  prosedyre «på plass» – krever tillatelse fra tollmyndigheter utstedt
  etter søknad fra eksportør

HVA BETYR „FORENKLET PROSEDYRE”?

Forenklede prosedyrer åpner for å forenkle oppgaver som er nødvendige for å plassere varer under tollprosedyrer, gjennom reduksjon av formaliteter mtp. aktiviteter knyttet til tolldeklarasjon. Forenklede prosedyrer kan benyttes av alle selskap som arbeider med import- eller eksport av varer.
Forenklede prosedyrer brukes ved følgende tollprosedyrer:

 • salgstillatelse
 • eksport
 • tollager
 • midlertidig tollklarering
 • behandling under kontroll
 • transitt

FORDELER VED FORENKLET PROSEDYRE

Forenklede prosedyrer gir følgende fordeler og forenklinger:

 • tidsbesparelse – ventetiden på avgjørelse fra tollmyndigheter er kortere enn 2 timer
 • kostnadsreduksjon ved levering av varer til tollstedet, opphold av biler, behandling og administrasjon; varene leveres til et godkjent fortolling sted og der venter de på behandling
 • sikring av rask tilgang til innførte varer,
 • mulighet for rasjonell planlegging av leveranser
 • reduksjon av lagringskostnader

Kontakt


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest S.MED. Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński z siedzibą w Piasecznie, ul. ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno (dalej „Administrator”).
  Z Administratorem można się skontaktować poprzez email: smed@smed.waw.pl
  Pani/Pana dane osobowe w zależności od charakteru nadesłanej wiadomości będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a w szczególności w celu dążenia do zawarcia i wykonania umowy, lub do przedstawienia oferty handlowej.
  Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
  Więcej informacji o prawach, które Pani/Panu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności S.MED. Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński.