Procedury

Procedury

Poznaj nasze procedury

Agencja S.MED świadczy kompleksowe usługi z zakresu odpraw celnych. Tu znajdują się niezbędne informacje dotyczące dokonania odprawy celnej. Prosimy wybrać z listy interesujące Państwa zagadnienia.

Skontaktuj się

Warszawa, Piaseczno

Import

W celu dokonania odprawy importowej należy przedłożyć następujące dokumenty/informacje:

 • Nr EORI
  Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.
 • Upoważnienie dla agencji celnej

 

Dokumenty firmy:

 • NIP
 • Regon
 • KRS (lub inny dokument założycielski np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji)

 

Wymagane dokumenty do odprawy celnej w imporcie

Zgodnie § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć w szczególności:

 • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma; (na fakturze warunki dostawy, waga brutto/netto, ilości opakowań zbiorczych);
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów;
 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty (jeżeli są wymagane) w związku z przywozem towarów;
 • dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy;
 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru;
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych (koncesje, świadectwo fitosanitarne, kontroli jakości handlowej, kontroli sanitarnej, weterynaryjnej).

Eksport

W celu dokonania odprawy eksportowej należy przedłożyć następujące dokumenty/informacje:

 • Nr EORI
  (Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.)
 • Upoważnienie dla agencji celnej

 

Dokumenty firmy

 • NIP
 • Regon
 • KRS (lub inny dokument założycielski np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji)

 

Wymagane dokumenty do odprawy celnej w eksporcie.

Zgodnie § 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dołączyć w szczególności:

 • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma; (na fakturze warunki dostawy, waga brutto/netto, ilości opakowań zbiorczych)
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty (jeżeli są wymagane) w związku z wywozem towarów;
 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

Punkty odpraw

Zapraszamy do siedziby agencji celnej S.MED, gdzie możecie Państwo porozmawiać z naszym przedstawicielem o współpracy w obszarze importu i eksportu, jak również dokonać odpraw celnych Państwa firmy. Siedziba S.MED znajduje się pod adresem:

ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

sprawdź dodatkowe informacje kontaktowe i mapę dojazdu

Dodatkowo do państwa dyspozycji pozostają opcjonalne adresy dokonania uproszczonej odprawy celnej udostępnione we współpracy z Point of View.

MAGAZYNY

Agencja SMED prowadzi stałą współprace z siecią magazynów Point of View Poprzez szeroki wybór punktów odpraw, umożliwiamy usprawnienie procesu odpraw oraz indywidualne dostosowanie ich do potrzeb twojej firmy.

Piaseczno

ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

Powierzchnia całkowita 9 200.00 m2

Kawęczyn

ul. Kawęczyn 76, 05-520 Kawęczyn

Powierzchnia całkowita 18 000.00 m2

Góra Kalwaria

ul. Towarowa 1C, 05-530 Góra Kalwaria

Powierzchnia całkowita 18 890.00 m2

Pniewy

ul. Jeziora 2, 05-652 Pniewy

Powierzchnia całkowita 14 500.00 m2

Kontakt


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest S.MED. Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński z siedzibą w Piasecznie, ul. ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno (dalej „Administrator”).
  Z Administratorem można się skontaktować poprzez email: smed@smed.waw.pl
  Pani/Pana dane osobowe w zależności od charakteru nadesłanej wiadomości będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a w szczególności w celu dążenia do zawarcia i wykonania umowy, lub do przedstawienia oferty handlowej.
  Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
  Więcej informacji o prawach, które Pani/Panu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności S.MED. Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński.

  Podstawowym zakresem działalności Agencji Celnej SMED jest świadczenie kompleksowych usług dla firm dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Jesteśmy skutecznym i zgranym zespołem stawiającym na rozwój i profesjonalizm. Naszym atutem jest doświadczenie i wieloletnia obecność na rynku usług agencji celnych i firm spedycyjnych. Wykorzystując doświadczenie współpracy z urzędami celnymi oraz innymi firmami realizujemy wizerunek nowoczesnej firmy obsługującej profesjonalnie swoich klientów.