Eksport

W celu dokonania odprawy eksportowej należy przedłożyć następujące dokumenty/informacje:

    • Nr EORI

(Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.)

  • Upoważnienie dla agencji celnej

Dokumenty firmy:

  • NIP
  • Regon
  • KRS (lub inny dokument założycielski np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji)

 

Wymagane dokumenty do odprawy celnej w eksporcie.

Zgodnie § 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dołączyć w szczególności:

  • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma; (na fakturze warunki dostawy, waga brutto/netto, ilości opakowań zbiorczych)

  • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty (jeżeli są wymagane) w związku z wywozem towarów;
  • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
  • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.