TOLLBYRÅ SMED

Ditt beste valg siden 1999.

Vår aller viktigste fordel er erfaring og mangeårig mange års tilstedeværelse på markedet av tjenester levert av tollbyråer og speditører.

HVA HAR VI Å BY PÅ:

Tollbyrå SMED utfører alle prosedyrer innen tollklarering av dine forsendelser. Både utarbeidelse av INTRASTAT og forenklede prosedyrer avhengig av dine behov.

Image

Hva skiller oss?

0
års erfaring
0
fornøyde kunder
  • Hurtig forberedelse av fortolling

  • Generell sikkerhet ved søknad om tillatelse til omsetning

  • Faglig forberedelse av dokumenter

  • Umiddelbar frigivelse av varer etter fortolling

  • Fortolling på samme sted som gjennomføring av forenklede prosedyrer

Image

Forenklet innsjekking

VÅRE TOLLLAGERE

Fortollingen skjer hurtig og effektivt takket tilgang på ca 60000 kvm av lagringskapasitet i området rundt Warszawa

HVORFOR SKAL DU VELGE OSS?

Vi gjennomfører hurtig og effektiv tollklarering.

  • Priser på våre tjenester avtaler vi med dere individuelt avhengig av omfang av tjenester.

  • Leveringsbetingelser

  • Andre avtalte betingelser

Image

TOLLBYRÅ SMED

Sławomir Chaczyński

Aeo

Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Rzetelna Firma

ul. Julianowska 37,

05-500 Piaseczno

mbrodawski@gmail.com

kom.: 601 279 755

© {2004} projesjonalni.pl