Import, Eksport do krajów trzecich

Odprawa celna przesyłek pocztowych

Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę celną przesyłek pocztowych, zarówno w imporcie, jak i eksporcie. Realizujemy odprawy celne na dokumentach SAD, wykorzystując systemy Celina dla przywozu i ECS dla wywozu. Nasze usługi są dostępne również dla osób prywatnych.
Aktualnie oferujemy promocję na odprawę przesyłek pocztowych – cena wynosi 150,00 PLN za zgłoszenie, plus 20,00 PLN za każdą następną pozycję taryfową i każdy dodatkowy list pocztowy w dokumencie SAD. Podane ceny są cenami netto.

W ramach naszych usług:

•    Zgłaszamy towary na dokumentach SAD w odpowiednich systemach celnych.
•    Organizujemy wysyłkę towaru różnymi metodami, w tym pocztą ekonomiczną, lotniczą i kurierską.
•    Reprezentujemy klientów w przypadku rewizji celnych przesyłek.
•    Udzielamy profesjonalnych porad celnych.
•    Zabezpieczamy należności celno-podatkowe w imieniu klienta.
Dla przesyłek pocztowych zatrzymanych do odprawy celnej przez Urząd Celny, konieczne jest zgłoszenie towaru w formie elektronicznej na dokumencie SAD. Firmy muszą posiadać numer EORI, a w przypadku reprezentacji przez naszą agencję – wystawić upoważnienie oraz zarejestrować przedstawiciela w PDR.

Wymagane dokumenty od firmy to:

•    Powiadomienie z poczty (kserokopia).
•    Przetłumaczona faktura handlowa lub inny dokument handlowy (kserokopia).
•    Inne wymagane dokumenty do odprawy celnej, np. certyfikat CE (kserokopia), świadectwo pochodzenia (oryginał).
•    Podpisane upoważnienie wraz z opłatą skarbową (oryginał).
•    Wydruk z CEIDG lub KRS.

Po odprawie celnej i opłaceniu należności celnych przez klienta, zwalniamy przesyłkę i przekazujemy ją do dostarczenia przez Pocztę Polską. Klient otrzymuje dokument SAD w formie elektronicznej.
Dla osób fizycznych procedura jest podobna, jednak nie wymagane jest posiadanie numeru EORI ani rejestracja w PDR.

 

 

 

Image

Copyright © 2024 S.MED.

Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński

Aeo

Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Rzetelna Firma

ul. Julianowska 37,

05-500 Piaseczno

smed@smed.waw.pl

+48 600 871 430

+48 538 629 538

© {2004} projesjonalni.pl