Eksport do Wielkiej Brytani

Eksport do Wielkiej Brytanii

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii w 2024 roku wymaga od przedsiębiorców przestrzegania określonych procedur celnych i regulacji. 

Od 1 stycznia 2021 roku, w wyniku Brexitu, Wielka Brytania nie jest już częścią unijnego rynku wewnętrznego oraz unii celnej, co oznacza, że wszelki obrót towarowy między Polską (a szerzej - Unią Europejską) a Wielką Brytanią podlega odprawie celnej.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje i kroki niezbędne do prawidłowej realizacji eksportu towarów z Polski do Wielkiej Brytanii.

1. Rejestracja w systemie GVMS (Goods Vehicle Movement Service): Od 1 stycznia 2022 przewoźnicy dokonujący transportu do Wielkiej Brytanii muszą zarejestrować się w systemie GVMS, co umożliwia śledzenie i zarządzanie przemieszczaniem towarów. Agencja celna może pomóc w rejestracji i zgłoszeniu przejazdu, generując numer GMR.
2. Zgłoszenia celne wywozowe: Eksportujący do Wielkiej Brytanii muszą dopełnić formalności celnych, w tym złożenia deklaracji celnych wywozowych. Wymagany jest numer EORI, który jest niezbędny we wszystkich procedurach celnych w UE.
3. Podatek VAT w eksporcie: Na mocy umowy o wolnym handlu między UE a Wielką Brytanią możliwe jest stosowanie 0% stawki VAT przy spełnieniu odpowiednich warunków, takich jak posiadanie numeru EORI i potwierdzenie wywozu towarów dokumentem IE-599.
4. Reguły pochodzenia: Aby skorzystać z preferencji celnych, eksportowane towary muszą spełniać reguły pochodzenia i być udokumentowane odpowiednimi oświadczeniami lub świadectwami pochodzenia.
5. System REX (Registered Exporter System): Dla towarów o wartości powyżej 6000 euro konieczna jest rejestracja w systemie REX i uzyskanie numeru upoważniającego do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu.
6. Tranzyt towarów – gwarancje T1/T2: W przypadku tranzytu towarów przez terytorium UE do Wielkiej Brytanii konieczne jest uiszczenie gwarancji tranzytowej i złożenie odpowiedniego zgłoszenia celne.
7. Dokumenty przewozowe CMR: Międzynarodowy list przewozowy CMR jest wymagany do potwierdzenia zawarcia umowy przewozu i musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące ładunku i jego przewozu.
8. Kody CN – Nomenklatura Scalona: Klasyfikacja towarów zgodnie z nomenklaturą scaloną (CN) jest niezbędna dla celów celnych i statystycznych.
9. Współpraca z agencją celną: Aby ułatwić proces eksportu, zaleca się współpracę z doświadczoną agencją celną, która pomoże w załatwieniu wszystkich formalności związanych z odprawą celną i eksportem towarów.


W celu rozpoczęcia współpracy z agencją celną, należy nawiązać kontakt, dostarczyć niezbędne dokumenty:

Agencja celna pomoże w zarejestrowaniu się w systemach, przygotowaniu deklaracji celnych oraz doradzi w kwestiach związanych z VAT-em, regułami pochodzenia i innymi aspektami eksportu do Wielkiej Brytanii.

Nasza agencja celna pomoże Ci we właściwym zataryfikowaniu towaru oraz przygotowaniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Image

Copyright © 2024 S.MED.

Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński

Aeo

Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Rzetelna Firma

ul. Julianowska 37,

05-500 Piaseczno

smed@smed.waw.pl

+48 600 871 430

+48 538 629 538

© {2004} projesjonalni.pl